Menu opener

Condicions generals de Venda

1. Si no heu reservat una habitació als nostres hotels
Per a més informació sobre la vostra estada als nostres hotels d’Espanya i/o Portugal, truqueu a la nostra oficina central de reserves al +34 902 02 31 20 o envieu-nos un correu electrònic: "esp-info@hotelbb.com".
Opcionalment, podeu contactar directament amb les recepcions dels nostres hotels, 24 hores al dia, set dies per setmana. Per obtenir la informació de contacte de cada hotel, consulteu la seva pàgina web. Consulteu les condicions generals de venda dels altres hotels B&B de tot el món al nostre lloc web www.hotel-bb.es

 

2. Si voleu reservar una habitació en un dels nostres hotels
    2.1. Reserva garantida

La vostra reserva estarà completament garantida tan aviat com pagueu la vostra estada, ja sigui en metàl·lic directament a l’hotel, o quan els doneu les vostres dades de la targeta de crèdit/dèbit per a assegurar-ne el pagament (llevat que els detalls de la targeta no siguin vàlids).

El fet de proporcionar-nos els detalls de la vostra targeta de crèdit/dèbit per a la vostra reserva no implica que us hi carreguem les nits que heu reservat, però autoritza l’hotel per carregar-vos-hi la primera nit d’estada en el cas que no us presenteu, si la reserva no ha estat prèviament cancel·lada (en el cas de reserves amb cancel·lació gratuïta).

Per a totes les reserves garantides, us enviarem un missatge amb un número de reserva  l’adreça de correu electrònic que hagueu donat a l’hotel.

 

2.2 Reserves amb descomptes i/o ofertes especials

Aquestes ofertes, que només estan disponibles al lloc web oficial www.hotel-bb.es o a través dels socis comercials de B&B Hotels, no es poden combinar amb altres descomptes, i no es poden cancel·lar, retornar o canviar (incloent-hi les habitacions i altres serveis addicionals).

Com que es tracta de reserves "no retornables", el 100 % del total de l’import se us carregarà en el moment de fer la reserva, llevat que s’especifiqui expressament en les condicions de l’oferta, i aquest import no se us retornarà sota cap circumstància (incloent- hi les habitacions i altres serveis addicionals).

En cas de no compareixença del client en la data prevista de l’arribada, i fins i tot si l’hotel és informat per qualsevol mitjà, les reserves es cancel·laran totalment, i l’hotel es reserva el dret de carregar el total de l’import de la reserva per cobrir les despeses de cancel·lació i els danys.

En aquest cas, l’obligació de l’establiment a l’hora de mantenir la reserva deixarà de ser vigent quan l’habitació no hagi estat ocupada dins la franja horària acordada, llevat que el client confirmi la seva arribada definitiva dins d’aquesta franja horària.

 

2.3 Reserves de grup

Les reserves de més de quatre (4) habitacions es classificaran com a reserves de grup, i estaran subjectes a condicions especials i/o suplements.

 

3. Procediment de reserves a través de www.hotel-bb.es

El procediment de reserva és el següent:

1. Seleccioneu l’hotel, el número d’hostes, tipus d’habitació i preu de l’habitació.

2. Seleccioneu qualsevol servei addicional (extres), com ara l’esmorzar o sortida tardana, llevat que aquests serveis ja estiguin inclosos en la tarifa mencionada al punt 1.

3. Comproveu els detalls de la reserva, el preu total i les condicions específiques (habitació, preu i/o serveis addicionals). A continuació, introduïu la informació dels hostes.

4. Introduïu la informació de la vostra targeta (només s’accepten targetes de crèdit/dèbit; la persona que s’allotjarà a l’hotel ha de ser el titular de la targeta; no s’accepta American Express per assegurar una reserva). Llegiu detingudament i després accepteu les condicions generals de venda, les condicions específiques de venda de la tarifa reservada, i finalment, confirmeu la vostra reserva.

5. B&B Hotels confirmarà la recepció de la reserva enviant-vos immediatament un missatge de correu electrònic amb un resum de: tipus de reserva realitzada, tots els serveis addicionals reservats, les dates de la reserva, el preu, la quantitat total i el desglossament d’aquesta quantitat, les condicions de venda relacionades amb aquesta tarifa (acceptada pel client), la informació d’Atenció al client, i l’adreça de l’hotel on el client pot enviar-hi queixes, en cas de tenir-ne alguna.

 

4. Cancel·lació o canvi de la vostra reserva

Us recordem que pel que fa a serveis d’allotjament, d’acord amb les disposicions de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la prestació de serveis o la venda de productes realitzats segons les especificacions del consumidors o clarament personalitzats o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar ràpidament, o la prestació de serveis d’allotjament per altres finalitats que no siguin habitar-hi, si els contractes estipulen una data específica o un termini, queden exempts de desestimació.

Les reserves “retornables” poden cancel·lar-se sense càrrec fins a les 18.00 h del dia abans de la data d’arribada programada.

Per cancel·lar una reserva, heu d’informar expressament l’hotel de la vostra intenció de cancel·lar-la contactant amb ells directament per telèfon i/o correu electrònic. Rebreu una confirmació de la cancel·lació immediatament. En cas que hi hagués una cancel·lació subsegüent, l’hotel carregaria la quantitat corresponent a la primera nit al compte de la targeta de crèdit/dèbit proporcionada per seguretat, per cobrir les despeses de cancel·lació. La resta de nits quedarien cancel·lades.

Les reserves “no retornables” no es podran canviar ni cancel·lar i la quantitat abonada no serà reemborsada sota cap circumstància (incloent-hi habitacions i qualsevol servei addicional) (per a més informació, consulteu la secció 2.2 Reserves amb descompte i/o ofertes especials, reserves “no retornables”). Ampliar la vostra estada. Contacteu la recepció de l’hotel abans de les 12.00 per veure si hi ha disponibilitat. Si hi ha habitacions disponibles, s’hauran de pagar al moment per ampliar-ne l’accés.

Escurçar la vostra estada.

  • En el cas de reserves “retornables”, si voleu escurçar la vostra estada, heu de notificar-ho a l’hotel abans de les 18.00 del dia abans. Se us retornarà la part proporcional de l’estada cancel·lada (fent servir el mateix mètode de pagament que hagueu utilitzat en primer lloc).
  • No es reemborsaran les reserves “no retornables”, les reserves amb descompte o les ofertes especials (per naturalesa, aquestes reserves no són retornables).

 

5. No presentar-se

  • En cas de reserves “retornables”, el fet de no presentar-se farà que es carregui immediatament la quantitat corresponent a la primera nit al compte de la targeta de crèdit/dèbit proporcionada per seguretat, per cobrir les despeses de cancel·lació. La resta de nits quedarien cancel·lades.
  • En cas de reserves “no retornables”, el 100 % del total de l’import se us carregarà en el moment que això succeeixi, llevat que s’especifiqui expressament en les condicions de l’oferta, i aquest import no se us retornarà sota cap circumstància (incloent-hi les habitacions i altres serveis addicionals).

En cas que el client no es presenti en la data prevista de la seva arribada, i fins i tot si l’hotel ha estat notificat per qualsevol mitjà, la reserva es cancel·larà completament i l’hotel es reserva el dret de carregar el total de la reserva per cobrir les despeses de cancel·lació i els danys.

 

6. Tarifa

Les tarifes s’indiquen abans i durant el procés de reserva de l’habitació. Les tarifes es mostren per habitació, per número de persones, tipus d’habitació, dades i hotel seleccionat.

Les tarifes confirmades al client inclouen tots els impostos (excepte la taxa turística) i només són vàlides per al període indicat al lloc web. Llevat que s’indiqui el contrari, les tarifes no inclouen cap servei addicional (esmorzar, aparcament, etc.).

La taxa turística no s’inclou mai en el preu (tant en les reserves “retornables” com en les “no retornables”) i s’ha de pagar directament a l’hotel el dia de l’arribada. La taxa turística pot variar segons la ciutat i/o el país, i els procediments de l’hotel variaran segons la llei espanyola nacional o regional aplicable en cada cas (a Espanya, la taxa només es cobra a les Illes Balears i a Catalunya).

Les tarifes indicades inclouen l’IVA vigent en la data de la reserva. Qualsevol canvi en la taxa d’IVA s’aplicarà automàticament i s’afegirà al preu mostrat quan es facturi l’estada (data d’arribada).

Qualsevol modificació o introducció d’una nova llei o normativa imposada per les autoritats competents s’aplicarà automàticament i s’afegirà al preu mostrat quan es facturi l’estada (data d’arribada).

 

7. Pagament

El pagament en línia es realitza mitjançant targeta de crèdit/dèbit (només Visa, Visa Electron, Maestro i/o Mastercard) per mitjà d’un sistema de pagament segur. Se’ls demana als clients el seu número de targeta de crèdit/dèbit, la data de caducitat i el número CVV (els números que apareixen al darrere de la targeta). La persona que s’allotja a l’hotel ha de ser el titular de la targeta.

Qualsevol irregularitat detectada en el pagament o en el mètode de pagament (fins i tot després que s’hagi fet el pagament complet), un pagament no realitzat, incomplet o fraudulent, o el fet de tenir proves d’activitats il·legals relacionades amb el pagament que es puguin atribuir al client, o al client actuant amb un tercer, portarà a la cancel·lació de la reserva a càrrec del client, sense necessitat d’avís previ, i sense perjudici de les accions civils o criminals que se li puguin obrir en contra.

Un cop la reserva ha estat confirmada, i s’ha fet el pagament en línia, se us enviarà un missatge amb una confirmació detallada, que servirà de justificant del pagament de la reserva, a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu proporcionat. Aquest justificant de pagament s’haurà de mostrar directament en la facturació. En cas de reserves “no retornables” es demanarà la signatura del titular de la targeta que es va fer servir per pagar la reserva.

La confirmació constitueix una entesa entre les parts.

Quan arribeu a l’hotel, podeu demanar una factura detallada de la quantitat total de la vostra estada, incloent-hi la taxa turística (si és aplicable).

No s’acceptaran pagaments amb targetes American Express o Diners (tant com a garantia, com a l’arribada).

Una targeta de crèdit no vàlida implicarà la cancel·lació automàtica de la reserva en els mateixos termes d’un pagament irregular o fraudulent.

D’acord amb l’Article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau:les transaccions d’un import igual o superior a 2.500 € o el seu contravalor en moneda estrangera, en què alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o professional, no poden pagar-se en efectiu.

Tanmateix, la quantitat mencionada podrà ser de 15.000 € o el seu contravalor en moneda estrangera si el pagador és una persona física que pot demostrar que no té domicili fiscal a Espanya i no està actuant en qualitat d’empresari o professional.

A l’hora de calcular les quantitats mencionades en el paràgraf anterior, les quantitats de totes les transaccions o pagaments en què els bens o serveis subministrats puguin dividir- se, aquests s’han de sumar en un sol rebut.

El mètode de pagament en efectiu ve definit en l’article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 

8. Queixes

Qualsevol suggeriment, queixa o desacord sobre els serveis proporcionats en qualsevol dels nostres hotels ha d’enviar-se directament a l’hotel en el qual us allotgeu o a la següent adreça de correu electrònic: esp-reclamaciones@hotelbb.com.

 

9.Responsibilitat
Les fotografies i informació que apareix en aquest lloc web no són vinculants. B&B no pot ser considerada responsable de la no realització o la mala realització de la reserva per causa de força major, per culpa d’un tercer, per culpa del client, per culpa d’una fallada de la xarxa d’internet o per culpa de la denegació de pagament per part del banc del titular de la targeta.

 

10. Resolució de controvèrsies / litigis
Sense perjudici de les normes aplicables, i d’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, B&B Hotels ofereix als seus clients la possibilitat d’elegir un procediment extrajudicial realitzat per la Junta Arbitral de Consum, en les condicions i per als casos que indica la Llei mencionada.

 

11.Estada a l’hotel

Llevat que s’indiqui el contrari, l’ús de l’habitació reservada comprèn des de les 14.00 del primer dia de la reserva, fins les 12.00 de l’últim dia de la reserva.

Només s’acceptaran animals als hotels de B&B que indiquin en els seus serveis específics que els animals estan permesos i sempre que compleixin les normes indicades. Aquest servei pot suposar un càrrec addicional. El propietari de l’animal serà directament responsable de qualsevol dany o inconvenient que aquest pugui causar, ja sigui a l’hotel com a tercers, empleats o hostes de l’hotel. Si l’animal molesta els altres hostes de l’hotel, l’hotel es reserva el dret d’acabar immediatament l’estada del client, que perdrà qualsevol dret de reclamar o rebre compensació per aquest fet. A més, el cost dels danys causats durant l’estada seran carregats immediatament al client.

Segons la normativa aplicable, l’hotel pot demanar als hostes que omplin un formulari d’informe policial complert a l’arribada. Per fer-ho es demanarà als clients que mostrin un document d’identitat per tal de verificar si han de completar o no el formulari.

El client està d’acord i es compromet a fer servir l’habitació d’una manera raonable i adequada amb el seu propòsit. Qualsevol comportament contrari a les normes morals i a l’ordre públic farà que la gerència de l’hotel demani al client que abandoni l’establiment sense cap mena de compensació o reemborsament (si el pagament ja s’hagués realitzat).

Els hotels B&B tenen accés Wi-Fi gratuït. El client es compromet a no fer servir els seus dispositius electrònics per reproduir, representar, posar a disposició del públic o mostrar qualsevol propietat protegida pel copyright o un dret similar, sense l’autorització del titular d’aquests drets, o en contravenció dels seus drets.

 

12. Sobrereserva o evacuació en cas de força major

L’hotel es reserva el dret de reubicar totalment o parcial els clients en un hotel d’una categoria equivalent, depenent de la disponibilitat, només i exclusivament si no està disponible l’allotjament a l’hotel (“sobrereserva”) per raons atribuïbles a l’hotel. Qualsevol cost addicional (ja sigui pel que fa a l’allotjament com pel que fa al transport) entre tots dos hotels serà coberta per l’hotel que el client hagi contractat en primer lloc.

B&B Hotels no serà responsable de l’incompliment de les seves obligacions com a resultat d’un esdeveniment de força major. Seran considerats esdeveniments de força major o casos fortuïts aquells que contempli la legislació dels tribunals espanyols. En aquest cas, l’hotel es reserva el dret de reubicar tota o una part dels hostes en un hotel d’una categoria similar, segons disponibilitat.

 

13. Privacitat

Consulteu l’avís legal al lloc web www.hotel-bb.es.

 

14. Legislació aplicable

Les condicions aquí contingudes es regeixen per les lleis espanyoles per als hotels localitzats a Espanya. En cas que hi hagi qualsevol disputa en la implementació de les normatives establertes que puguin ser considerades contradictòries amb qualsevol normativa estatal o regional, B&B es compromet a aplicar la legislació actualment en vigor.

 

15. Modificacions del les Condicions generals de venda

B&B HOTELS es reserva el dret de modificar, parcialment o total, aquestes Condicions generals de venda, sense avís previ.

 

16. Informació legal
Per a les finalitats indicades a l’article 10.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’indica aquí que el proveïdor de serveis és la companyia que opera l’hotel B&B corresponent a la reserva (consulteu la llista adjunta), que és una filial del grup B&B HOTELS i en particular una filial directa o indirecta de FINANCIERE B&B HOTELS una empresa degudament establerta i existent sota les lleis de França, amb la seu social a 271, rue du Général Paulet, Brest, França, inscrita al Registre Comercial de Brest amb el número 448 178 533.

 

17. Dades de facturació
La reserva feta a través de B&B Hotels serà facturada per la companyia operadora de l’hotel B&B corresponent a la reserva (consulteu la llista adjunta) com a companyia encarregada tant de proporcionar el servei pel qual heu fet la reserva, com de cobrar les quantitats corresponents al servei mencionat.