Menu opener

Conditions d’ús

Llegiu atentament aquestes Condicions d’ús abans de fer servir el Lloc web.

moveon-hotelbb.com (el “Lloc web”) està gestionat per Move On B&B Hotels SAS amb un capital social de 10 000 euros, inscrita al Registre Mercantil de Brest (França) amb el número 831 737 168, i amb adreça fiscal a 271 rue du Général Paulet 29200 Brest (França) (“Move On B&B Hotels” o “nosaltres” o “ens”). El Director de la publicació és [to be completed] El proveïdor de l’allotjament del Lloc web és [to be completed] amb adreça fiscal a [per completar], número de telèfon: [to be completed]

Si voleu contactar amb nosaltres, envieu un missatge a la següent adreça: [adreça de correu electrònic] o per telèfon al [número de telèfon]

Aquestes Condicions d’ús (“Condicions d’ús”) defineixen el marc legal que regula l’accés a i l’ús del Lloc web. L’accés a i l’ús del Lloc web estan subjectes a l’acceptació per part vostra d’aquestes Condicions d’ús. Podem modificar aquestes Condicions d’ús cada cert temps en el futur. Us informarem de qualsevol modificació mitjançant avisos específics al Lloc web.

En accedir o fer servir el Lloc web accepteu regir-vos per aquestes Condicions d’ús, així com les correccions que s’hi hagin fet en el moment del vostre accés al Lloc web. Si no esteu d’acord amb aquestes Condicions d’ús, no accediu a ni feu servir el Lloc web.

 

1. El Lloc web

El Lloc web us permet, a través d’un únic punt d’entrada a Internet, reservar la vostra habitació en qualsevol dels hotels B&B i aportar valoracions, comentaris i crítiques en relació amb la vostra estada als hotels B&B. Totes les ofertes, condicions de reserva i contractes relacionats amb qualsevol hotel B&B s’ofereixen i es subscriuen per mitjà de l’operador afiliat a B&B Hotels anomenat hotel B&B (“Afiliats de B&B Hotels”) i es regeixen per les Condicions generals de venda corresponents de B&B Hotels. Els Afiliats de B&B Hotels es troben a les llistes de les Condicions generals de venda.
En cas que hi hagi alguna contradicció o ambigüitat entre les condicions d’aquestes Condicions d’ús i les Condicions generals de venda corresponents pel que fa al seu objecte, prevaldran les condicions que s’explicitin a les Condicions generals de venda.

 

2. Registre

Per accedir i fer servir el Lloc web o alguns serveis, se us demanarà que us registreu al Lloc web i/o als serveis corresponents. Si fos el cas, seguiu les instruccions de la pantalla.

Pel fet de fer servir el Lloc web, assegureu que:

  • teniu la capacitat d’estar vinculat/da per aquestes Condicions d’ús.
  • sou major de 18 anys, o teniu la majoria d’edat en el país on residiu o del qual sou ciutadà.

Se us donaran contrasenyes per tal de completar la creació del vostre compte o per accedir a alguns dels serveis del Lloc web. Haureu de mantenir aquesta contrasenya de forma confidencial i sereu responsables de qualsevol accés al Lloc web que es realitzi amb aquesta contrasenya.

 

3. Els vostres drets

Move On B&B Hotels us concedeix la llicència personal, no exclusiva, intransmissible i gratuïta per accedir i utilitzar el Lloc web i el seu contingut d’acord amb aquestes Condicions d’ús i per al vostre ús personal i no comercial.

No esteu autoritzat/da per (i) reproduir, mostrar, extreure, adaptar i/o traduir el Lloc web i/o els seus continguts o qualsevol secció que contingui, excepte en el cas que així es convingui en aquestes Condicions d’ús; (ii) fer accessible a qualsevol tercer, ja sigui directament o indirecta, el Lloc web i/o qualsevol contingut o secció que contingui (iii) extreure o reutilitzar el contingut del Lloc web i/o el contingut o qualsevol secció que contingui, totalment o en part, en cap format o mitjà; (iv) burlar qualsevol mesura de protecció o de restricció d’accés que tingui el Lloc web i/o el seu contingut o qualsevol secció que contingui.

Qualsevol ús del Lloc web i/o del seu contingut o qualsevol secció que contingui fora de l’àmbit estipulat, incloent-hi, entre altres, per a un ús comercial, estarà subjecte al consentiment previ per escrit per part de Move on B&B Hotels. No podeu utilitzar el Lloc web i/o el seu contingut o qualsevol secció que contingui de forma il·legal, fraudulenta, inadequada o inapropiada. No podeu recórrer a cap mitjà automàtic per fer servir el Lloc web i/o el seu contingut o qualsevol secció que contingui, incloent-hi entre altres qualsevol base de dades incrustada.

 

4. Els drets que ens atorgueu

En carregar i publicar contingut al Lloc web, atorgueu a Move On B&B Hotels i als Afiliats de B&B Hotels un dret no exclusiu, irrevocable, transferible i lliure de regalies per reproduir, representar, adaptar i traduir el vostre contingut, incloent-hi, sense limitacions: (i) copiar el vostre contingut, per tots els mitjans coneguts o desconeguts, com ara, però no limitant-se a còpies en paper, electròniques, digitals incloent-hi en línia; (ii) mostrar o publicar el vostre contingut en el Lloc web així com en qualsevol altre mitjà conegut o desconegut com ara, però no limitant-se a còpies en paper, electròniques, digitals incloent-hi en línia i per tots els mitjans de difusió; (iii) adaptar el vostre contingut incloent-hi, sense limitació, el dret de modificar, corregir, integrar el vostre contingut, en la seva totalitat o en part, en altres treballs i/o crear qualsevol treball que se’n derivi; i (iv) traduir el vostre contingut en qualsevol idioma o format. Aquests drets s’atorguen a nivell mundial, per a la màxima duració de la protecció dels drets de la propietat intel·lectual a l’empara de les lleis vigents i per a qualsevol finalitat, incloent-hi sense limitació per a finalitats d’informació, comunicació, màrqueting i publicitat.

Esteu d’acord que no carregareu o publicareu contingut que estigui subjecte als drets de la propietat intel·lectual de tercers, secrets comercials, o altre tipus de contingut subjecte als drets de la propietat de tercers, a no ser que en sigueu el propietari o tingueu el permís del propietari legítim o aquest fet és il·legal a l’empara de les lleis i normatives, incloent-hi sense limitació cap contingut que pugui (i) ser considerat difamació o calúmnia, (ii) defensar o incloure crims contra la humanitat, (iii) incitar a l’odi per raons ètniques, de gènere, de la identitat sexual o discapacitat o pornografia infantil, (iv) provocar o promoure el terrorisme, (v) incitar qualsevol tipus de violència, incloent-hi la violència contra les dones.

En general, i tenint en compte la finalitat del Lloc web, esteu d’acord a adoptar un comportament ètic pel que fa al contingut que carregueu o publiqueu al Lloc web.

 

5. Drets de propietat
Tots els drets, titularitat i interès en i pel Lloc web, el seu contingut, característiques, registre gràfic, base de dades, dades i més en general qualsevol informació que s’hi contingui incloent- hi però no limitant-se a totes les marques registrades, copyright, logotips, noms comercials, dibuixos, fotografies, dissenys, són de propietat única i exclusiva de Move On B&B Hotels i/o els seus llicenciadors.

 

6. Contingut generat per l’usuari
El Lloc web inclou contingut generat pels usuaris, també el vostre (“CGU”). Aquest CGU pot estar format per, sense limitació, crítiques, valoracions i comentaris, i qualsevol altra informació relacionada amb aquest contingut. No ens fem responsables de les opinions expressades en aquest CGU. Les opinions i altres afirmacions expressades pels usuaris són exclusivament seves. El CGU és responsabilitat única del corresponent usuari. La seva exactitud, integritat i fiabilitat no estan aprovades o avalades per Move On B&B Hotels ni pels Afiliats de B&B Hotels. Sou l’únic/a responsable del vostre contingut i podeu ser civilment responsables per tot el que hi està relacionat.

 

7. Responsabilitat

Move On B&B Hotels du a terme tots els esforços raonables per fer que el nostre Lloc web sigui accessible en tot moment, però no podem garantir que estigui disponible contínuament i sense cap anomalia. Ens reservem el dret de modificar o interrompre en qualsevol moment i amb qualsevol periodicitat, temporalment o permanent, l’accés al Lloc web (o a una part d’aquest) amb o sense preavís. Esteu d’acord que Move On B&B Hotels no serà considerat responsable de cap modificació, suspensió o interrupció. A no ser que s’especifiqui expressament a les Condicions generals de venda corresponents, el Lloc web i el seu contingut són accessibles tal com són i segons disponibilitat. Move On B&B Hotels no assegura ni garanteix que el Lloc web i el seu contingut estigui lliure de fallades o d’errors, ni tampoc que aquest sigui precís, estigui actualitzat i sigui fiable. Move On B&B Hotels es reserva el dret de corregir qualsevol error o omissió i de fer qualsevol modificació al Lloc web. Tot i que Move On B&B Hotels pren totes les mesures possibles per evitar la introducció de virus o altres equivalents, Move On B&B Hotels no garanteix que el Lloc web o el contingut que es pugui descarregar del Lloc web pugui contenir aquest tipus d’arxius danyosos. Move On B&B Hotels no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici atribuïble a aquest tipus d’arxius. Move On B&B Hotels tampoc es fa responsable respecte de cap CGU. Tanmateix, Move On B&B Hotels farà tots els esforços raonables necessaris per retirar qualsevol CGU que pugui suposar una vulneració d’aquestes Condicions d’ús, tan bon punt n’estigui informat, incloent-hi l’avís de qualsevol usuari del Lloc web, que es pugui fer arribar a [to be completed]. Sereu responsable de qualsevol pèrdua que pateixi Move On B&B Hotels i/o qualsevol Afiliat de B&B Hotels com a resultat d’una vulneració per part vostra d’aquestes Condicions d’ús. Esteu d’acord a indemnitzar i alliberar de tota responsabilitat Move On B&B Hotels i/o els Afiliats de B&B Hotels per i contra qualsevol pèrdua, despesa o cost resultant de qualsevol vulneració per part vostra d’aquestes Condicions d’ús o de les lleis vigents.

Move On B&B Hotels no modera el CGU. Tanmateix, Move On B&B Hotels es reserva el dret de revisar les activitats dels comptes i si detectem qualsevol ús il·legal, fraudulent, impropi, inadequat o automatitzat del Lloc web i/o del seu contingut o qualsevol part d’aquest, o si vulnereu aquestes Condicions d’ús o esteu implicats en qualsevol activitat que sigui perjudicial per a nosaltres o per als nostres usuaris, ens reservem el dret de suspendre o cancel·lar el vostre accés al Lloc web i/o eliminar el vostre compte sense previ avís, sense perjudici de cap dels nostres altres drets.

 

8. Enllaços a llocs web de tercers / ofertes de tercers

El Lloc web pot incloure enllaços a llocs web de tercers, així com ofertes per part de tercers. Aquests enllaços i ofertes de tercers només són a títol informatiu. No ens fem responsables de (i) la disponibilitat d’aquests llocs webs de tercers o ofertes, ni de (ii) l’exactitud o fiabilitat del seu contingut. Llevat que ho expressem específicament, no avalem els llocs webs d’aquests tercers o ofertes ni el seu contingut.

 

9. Privacitat

Quan accediu i utilitzeu el Lloc web, recopilem i processem, en la mesura que ho permet la llei, les dades personals que ens proporcioneu (com ara el vostre nom, la data de naixement, l’adreça de correu electrònic, la informació de la vostra reserva, etc.) o que es generen com a resultat del vostre accés i ús del Lloc web. Per a més informació sobre com recopilem i processem les vostres dades, consulteu la nostra Política de privacitat aquí [inseriu URL].

 

10. Separabilitat i no exempció

Les disposicions d’aquestes Condicions d’ús són separables, i si qualsevol de les disposicions que contenen arribessin a ser invàlides, il·legals o inaplicables, en la seva totalitat o en una part, podrien ser separades i esborrades fins on es requereixi i la resta de les disposicions seguirien sent aplicables. La incapacitat per la vostra part o per part de Move On B&B Hotels d’exercir o d’aplicar qualsevol dret o disposició d’aquestes Condicions d’ús no constituirà una exempció d’aquest dret o disposició.

 

11. Legislació aplicable
Aquestes condicions es regeixen per la legislació francesa. Llevat que així ho manin les disposicions legals imperatives pertinents que puguin ser-vos aplicables, qualsevol litigi relacionat amb la validesa, aplicació i execució d’aquestes Condicions d’ús es regirà per la jurisdicció dels tribunals de [to be completed] (França), [to be completed] reservant-nos tanmateix el dret de petició davant de qualsevol altre tribunal competent.

Última actualització de ______ 2018.